Gran Via de les Corts Catalanes 498 bxos 08015 Barcelona

Tf. 93 451 63 88

    Estudiar un instrument no té sentit si no va seguit d’una pràctica musical i sobretot d’un fet relacional amb d’altres instrumentistes.

    La pràctica de la música de cambra dòna sentit a l’estudi d’un instrument i permet la relació entre alumnes del mateix o d’altres instruments.

    És per aixó que el CEMB promou aquesta pràctica entre els seus alumnes ja sigui esporàdicament o de forma estable en grups ja consolidats

Música de Cambra

Grup de guitarres