Escoles

 

    L'any 1996 el Centre d'Ensenyament Musical de Barcelona (CEMB), va posar en marxa un projecte ambiciós: treballar l'activitat extra-escolar de música com en una escola especialitzada.


    Són moltes les associacions de mares i pares, tant d'escoles públiques com privades, que promouen la realització d'activitats que complementin la formació dels seus fills.


    És en aquest marc que el CEMB ha posat en marxa ja a dos centres de Barcelona, l’Escola Pia de Sarrià i a l'Aspassim, en col·laboració amb l'Associació d'Amics de la Música de Vallvidrera, el que anomenem escola de música annexa.


    Des del curs 2011 - 12 el Cemb col.labora també amb La Salle de Gràcia en una variació del projecte que consisteix en impartir estudis de música  (llenguatge i instrument) a tots els alumnes de primària en horari escolar


    Més de 100 alumnes d'aquest centres reben ja formació musical, tant teòrica com instrumental, a càrrec de professors especialitzats en cadascuna de les matèries.


    La bona marxa del projecte ens porta a oferir aquesta possibilitat a d'altres escoles de la nostra ciutat.


    Si esteu interessats en el projecte, podeu demanar més informació al telèfon : 93 451 63 88

o a la nostra adreça de correu electrònic : cemb@cemb.esPrograma