SENSIBILITZACIÓ MUSICAL ( 4 a 6 anys)

    Adreçada als més petits que comencen a estudiar música. El treball es basa en la pràctica, la cançó i el joc.

    Introducció a l'estudi del ritme

    Estudi progressiu del ritme

    Educació de l'oïda

    Iniciació a la grafia musical

    Pretecnologia instrumental

    Cançons, audicions....

LLENGUATGE MUSICAL ( infants i adults )


Estructurat en diferents nivells seguint el programa de les Royal schools of Music :


Teoria


Anàlisi de melodies


Identificació d'intervals i d'acords


Afinació i lectura


Lectura rítmica i melòdica


Repentització


Improvisació


Audició

INSTRUMENTS ( infants i adults )


Els instruments que es cursen a l'actualitat són:


Baix elèctric                                Guitarra


Cant                                            Oboè


Clavecí                                        Piano


Clarinet                                       Viola


Contrabaix                                  Violí


Flauta                                         Violoncel


Flauta Travessera