abrsm

Exàmens

Pla d’estudis opcional.

Des del curs 1998-99, el Centre d’Ensenyament Musical de Barcelona s’ha convertit en Centre Examinador de l’ABRSM. Aquesta prestigiosa entitat anglesa examina un total de 800.000 persones, tant infants com adults, cada any en més de 100 països i gaudeix d’un merescut prestigi arreu del món.

La supressió dels examens lliures en el programa de la LOGSE també ha estat determinant per a l’adopció d’aquest sistema.

Tot i això, el CEMB, com ha fet fins ara, prepararà aquells dels seus alumnes que desitgin fer estudis de caire professional per passar les proves d’accés a qualsevol dels conservatoris professionals o superiors del nostre país.

ITINERARI PERSONALITZAT: Si per qualsevol motiu no es poden assumir les dedicacions del programa de la ABRSM, es pot flexibilitzar l’itinerari de l’alumne en funció de la seva disponibilitat.