Grups de Cambra

Estudiar un instrument no té sentit si no va seguit d’una pràctica musical i sobretot d’un fet relacional amb d’altres instrumentistes.

La pràctica de la música de cambra dòna sentit a l’estudi d’un instrument i permet la relació entre alumnes del mateix o d’altres instruments.

És per aixó que el CEMB promou aquesta pràctica entre els seus alumnes ja sigui esporàdicament o de forma estable en grups ja consolidats.

  • Cor de Cambra
  • Grup de Flautes
  • Grup de Guitarres
guitar-56915_640