Orquestra de Cambra

Formar part d’una orquestra és, a més d’una experiència musical i humana, un complement molt efectiu de la formació teòrica i pràctica dels alumnes.

El CEMB compta amb dos nivells d’orquestra en els que s’integren tant els seus alumnes com alumnes d’altres escoles.

El grup de més nivell, L’Orquestra de Cambra del CEMB, manté una activitat concertística regular.

Ha actuat en festivals a Espanya, França, Itàlia i Noruega i participa en el programa Erasmus+, auspiciat per la Comunitat Europea.