Programa

Sesibilització Musical (4 a 6 anys)

Adreçada als més petits que comencen a estudiar música. El treball es basa en la pràctica, la cançó i el joc.

 • Introducció a l’estudi del ritme

 • Estudi progressiu del ritme

 • Educació de l’oïda

 • Iniciació a la grafia musical

 • Pretecnologia instrumental

 • Cançons, audicions....

piano-2564908_640

Llenguatge Musical (infants i adults)

Estructurat en diferents nivells seguint el programa de les Royal schools of Music:

 • Teoria

 • Anàlisi de melodies

 • Identificació d‘intervals i d’acords

 • Afinació i lectura

 • Lectura rítmica i melòdica

 • Repentització

 • Improvisació

 • Audició

Instruments

Els instruments que es cursen a l’actualitat són:

 • Baix elèctric

 • Cant

 • Clavecí

 • Clarinet

 • Contrabaix

 • Flauta

 • Flauta Travessera

 • Guitarra

 • Oboè

 • Piano

 • Viola

 • Violí

 • Violoncel